Integrating Wireless Communication Engineering and Machine Learning (WindMill)

Ciutat:
Posters European Corner 2021

Nom i cognoms / Name and surname
Monica Navarro

Afiliació / Affiliation
CTTC

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?
Marie Skłodowska-Curie Schemes

Títol del projecte / Project title
Integrating Wireless Communication Engineering and Machine Learning (WindMill)

Número del projecte / Project number
813999

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
Aquest projecte té com a objectiu la formació interdisciplinària en enginyeria per a comunicacions ràdio en xarxes de comunicacions mòbils i en algoritmes d’aprenentatge màquina, així com habilitats multidisciplinàries per a investigadors que inicien la seva carrera professional. El projecte adreça un conjunt de reptes específics davant la complexitat inherent en el desenvolupament i evolució de les xarxes de comunicacions digitals. En particular, el CTTC investiga com algoritmes d’aprenentatge automàtic poden ajudar a dissenyar nous protocols d’accés ràdio en escenaris d’accés massiu, així com estudia com es comporten els mecanismes d’aprenentatge màquina i intel·ligència artificial en sistemes d’alta dimensionalitat (e.g. sistemes d’antenes massiu i agrupacions d’usuaris) per als que s’estudiarà el comportament asimptòtic dels mecanismes d’aprenentatge proposats.

Finally, the knowledge acquired will be used to computationally design and engineer new enzyme variants to access to new-to-nature reactions, in a more rational and efficient manner.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://windmill-itn.eu/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project
Does not apply

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).