EuroCC

Ciutat:
Poster European Corner

Nom i cognoms / Name and surname

Isabel Botey

Afiliació / Affiliation

Barcelona Supercomputing Center

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?

EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title

EuroCC

Número del projecte / Project number

951732

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project

Creació d’un centre de competències nacional en supercomputació, big data i Intel·ligència Artificial

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website

https://eurocc-spain.res.es/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project

Does not apply

 

 

 

 

 

 

 

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).