POLÍTICA
DE PRIVACITAT

1. Responsable del tractament 

Identitat: Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) (també el prestador)
CIF: G59844373
Adreça postal: Rambla de Catalunya 10, 1, 08007, Barcelona
Correu electrònic: secretaria-tecnica@accc.cat

L’ACCC, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposen el Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016, (RGPD); la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, (LOPDGDD), i altra normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, així com la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de l’Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

2. Finalitat del tractament

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

 • realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els Usuaris de la web;
 • remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la Newsletter;
 • respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’usuari;
 • realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’usuari;
 • utilitzar les seves dades per contactar, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat;
 • i notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

Es realitzaran anàlisis de perfils i d’usabilitat.
Les dades de clients i/o proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.
Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a secretaria-tecnica@accc,cat.
D’acord amb la LSSICE, l’ACCC no realitza pràctiques de SPAM. Per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.
No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

3. Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o de no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

4. Destinataris de cessions o transferències

L’ACCC no porta a terme cap cessió o comunicació de dades a tercers excepte que hi hagi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquesll moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors de l’ACCC contractats a l’empresa Olalon SCP, amb CIF J55667612 i domicili fiscal situat C/Méndez Núñez, 7 Entresuelo 1, 43004 Tarragona. El tractament de les dades de l’entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat de tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

5. Comunicacions

Qualsevol comunicació enviada quedarà incorporada als sistemes d’informació de l’ACCC. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’usuari consent expressament que l’ACCC realitzi les següents activitats i/o accions, llevat que l’usuari indiqui el contrari:

• L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat, informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
• Si l’usuari ha consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció a la Newsletter, llavors Miriam Rivera Esglésies podrà enviar comunicacions per mitjans electrònics en què s’informarà l’usuari sobre les activitats, promocions, publicitat, notícies i ofertes, i es proporcionarà més informació sobre productes i serveis de l’ACCC iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
• La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

Drets de les persones interessades

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant l’ACCC presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a secretaria-tecnica@accc.cat, indicant com assumpte “PROTECCIÓ DE DADES, EXERCICI DE DRETS”.

Drets

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

6. Conservació de les seves dades

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret de supressió, oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i de trànsit durant el termini màxim de 2 anys en cas que fos requerit pels jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

7. Mitjans oficials de comunicació

S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats són el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si vostè envia informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’ACCC quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

8. Informació addicional

Informació que recaptem

Les dades recollides per part del responsable són les següents:

 • aquelles que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web;
 • aquelles incloses en els diferents formularis previstos a la pàgina web.
 • dades recollides a través de les cookies per a la millora de l’experiència de navegació segons s’informa en la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li preguem que, en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa per tal que la informació en tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Si contracta el servei mitjançant la nostra pàgina web www.miriamriig.com pot ser que li sol·licitem que ens proporcioni algunes dades personals.

A través d’aquesta política de privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de l’ACCC o el proveïdor ha obtingut autorització del propietari per al seu ús.

Xarxes socials

L’informem que l’ACCC pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de l’ACCC es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés pròpies de la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

L’ACCC tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • que siguin presumptament il·lícits segons la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe;
 • que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres Usuaris o tercers i en general qualssevol que siguin els continguts que Miriam Rivera Esglésies consideri inapropiats;
 • i, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial;

Així mateix, l’ACCC es reserva la potestat de retirar, sense previ avís, de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat de l’ACCC, podent el proveïdor enviar informació del seu interès.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través d’alguna xarxa social, l’ACCC quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la corresponent plataforma, i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, haurà de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

Mesures de seguretat

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

Idioma

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

Subscripció a la newsletter

En el cas que l’usuari es subscrigui a la nostra newsletter, l’informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la seva subscripció a l’enviament de les nostres comunicacions comercials i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonomenació de les dades o destrucció total de les mateixes. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

Publicació del seu testimoni

En el cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió al web, l’informem que les dades aportades seran tractades per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir-ne el tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonomenació de les dades o destrucció total de les mateixes. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. Les úniques dades personals que es publicaran del testimoni seran el seu nom, cognom i empresa.

9. Canvis en la present política de privacitat

L’ACCC es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

10. Legislació

Amb caràcter general, les relacions entre l’ACCC amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, i són competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).