URBS The Historic Landscape of European Cathedral Cities

Ciutat:
Posters European Corner 2020

Nom i cognoms / Name and surname
Stefania MERLO

Afiliació / Affiliation
Departament d’Història i Història de l’Art, Universitat de Girona

En quin programa de finançament europeu s’enmarca el teu projecte? / Which European funding programme does your project belong to?
Marie Skłodowska-Curie Schemes

Títol del projecte / Project title
URBS The Historic Landscape of European Cathedral Cities

Número del projecte / Project number
883280

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
El projecte estudiarà el paisatge urbà històric de les ciutats catedralícies europees, utilitzant metodologies de paisatge històric i tractarà d’entendre com la gent percep i experimenta el paisatge històric d’origen medieval. https://cordis.europa.eu/project/id/883280

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
urbseu.wordpress.com

En quin repte s’emmarca el teu projecte? / What is the challenge of your project?
6. Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).