URBS The Historic Landscape of European Cathedral Cities

Ciutat:
Posters European Corner 2020

Nom i cognoms / Name and surname
Stefania MERLO

Afiliació / Affiliation
Departament d’Història i Història de l’Art, Universitat de Girona

En quin programa de finançament europeu s’enmarca el teu projecte? / Which European funding programme does your project belong to?
Marie Skłodowska-Curie Schemes

Títol del projecte / Project title
URBS The Historic Landscape of European Cathedral Cities

Número del projecte / Project number
883280

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
El projecte estudiarà el paisatge urbà històric de les ciutats catedralícies europees, utilitzant metodologies de paisatge històric i tractarà d’entendre com la gent percep i experimenta el paisatge històric d’origen medieval. https://cordis.europa.eu/project/id/883280

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
urbseu.wordpress.com

En quin repte s’emmarca el teu projecte? / What is the challenge of your project?
6. Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

european commission
Aquest projecte rep fons dels programes de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc del projecte EuNightCat (954506)

This project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programs under the project EuNightCat (954506).