CloudButton

Ciutat:
Posters European Corner 2020

Nom i cognoms / Name and surname
Pedro García López

Afiliació / Affiliation
Universitat Rovira i Virgili

En quin programa de finançament europeu s’enmarca el teu projecte? / Which European funding programme does your project belong to?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
CloudButton

Número del projecte / Project number
825184

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
CloudButton will democratize big data by overly simplifying the overall life cycle and programming model thanks to serverless technologies. To demonstrate the impact of the project, we target two settings with large data volumes: bioinformatics (genomics, metabolomics) and geospatial data (LiDAR, satellital).

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
cloudbutton.eu

En quin repte s’emmarca el teu projecte? / What is the challenge of your project?
1. Health, demographic change and wellbeing, 5. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).