“Bridging the gap in Housing Studies” (Housing+)

Ciutat:
Poster European Corner

Nom i cognoms / Name and surname

Sergio Nasarre Aznar

Afiliació / Affiliation

Cátedra UNESCO d’Habitatge URV

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?

EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title

“Bridging the gap in Housing Studies” (Housing+)

Número del projecte / Project number

2020-1-ES01-KA203-082080. KA203: Asociaciones Estratégicas (Educación superior) Erasmus

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project

Housing+ pretén millorar la formació acadèmica en l’àmbit de l’habitatge i l’immoble entre professionals, grups d’interès, responsables polítics i acadèmics mitjançant materials de formació amb continguts interdisciplinaris, internacionals i de noves tecnologies, vídeos i gamificació.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website

www.housingplus.eu

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project

5. A Soil Deal for Europe: 100 living labs and lighthouses to lead the transition towards healthy soils by 2030

 

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).