VASCOVID

Ciutat:
Posters European Corner 2021

Nom i cognoms / Name and surname
ICFO

Afiliació / Affiliation
ICFO

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
VASCOVID

Número del projecte / Project number
101016087

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
El projecte VASCOVID desenvoluparà un aparell que utilitza la llum de l’infraroig proper per monitoritzar la salut microvascular dels pacients amb COVID-19, i ajudar els metges a oferir tractaments personalitzats. de llum infraroja no invasiu, portàtil, a peu de llit per evaluar la salut microvascular dels pacients de COVID-19 i gestionar millor les seves necessitats. un dispositiu

La tecnologia es basa en sensors de llum infraroja que analitzen biomarcadors com ara el flux sanguini o l’oxigenació dels microvasos, els quals són molt representatius de l’estat global del pacient. El dispositiu de VASCOVID serà no invasiu, portàtil, sense fils, de baix cost i aportarà dades en temps real, amb l’objectiu de ser utilitzat en unitats de cures intensives (UCI), també en pacients d’altres malalties.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://vascovid.eu/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project
1. Health, demographic change and wellbeing

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).