VASCOVID

Ciutat:
Posters European Corner 2021

Nom i cognoms / Name and surname
ICFO

Afiliació / Affiliation
ICFO

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
VASCOVID

Número del projecte / Project number
101016087

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
El projecte VASCOVID desenvoluparà un aparell que utilitza la llum de l’infraroig proper per monitoritzar la salut microvascular dels pacients amb COVID-19, i ajudar els metges a oferir tractaments personalitzats. de llum infraroja no invasiu, portàtil, a peu de llit per evaluar la salut microvascular dels pacients de COVID-19 i gestionar millor les seves necessitats. un dispositiu

La tecnologia es basa en sensors de llum infraroja que analitzen biomarcadors com ara el flux sanguini o l’oxigenació dels microvasos, els quals són molt representatius de l’estat global del pacient. El dispositiu de VASCOVID serà no invasiu, portàtil, sense fils, de baix cost i aportarà dades en temps real, amb l’objectiu de ser utilitzat en unitats de cures intensives (UCI), també en pacients d’altres malalties.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://vascovid.eu/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project
1. Health, demographic change and wellbeing

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

european commission
Aquest projecte rep fons dels programes de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc del projecte EuNightCat (954506)

This project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programs under the project EuNightCat (954506).