TRANSFORM

Ciutat:
Posters European Corner 2021

Nom i cognoms / Name and surname
Diana Reinoso

Afiliació / Affiliation
Project Manager

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
TRANSFORM

Número del projecte / Project number
872687

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
La recerca i la innovació responsables (RRI) requereixen que els/as investigadors, la ciutadania, els/as responsables polítics, les empreses i les organitzacions del tercer sector col·laborin estretament. Implica l’adequació de la recerca i la innovació als valors, necessitats i expectatives de la societat.

TRANSFORM està posant en pràctica els principis de la RRI a través de noves formes de presa de decisions participatives locals dins de les seves Estratègies d’Especialització Intel·ligent (S3). Tres regions convidaran a la ciudadania, les comunitats locals i les parts interessades a participar en les activitats de recerca i innovació, reflectint les seves opinions, necessitats i aspiracions.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://www.transform-project.eu/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project
1. Health, demographic change and wellbeing, 5. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials, 6. Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).