TRANSFORM

Ciutat:
Posters European Corner 2021

Nom i cognoms / Name and surname
Diana Reinoso

Afiliació / Affiliation
Project Manager

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
TRANSFORM

Número del projecte / Project number
872687

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
La recerca i la innovació responsables (RRI) requereixen que els/as investigadors, la ciutadania, els/as responsables polítics, les empreses i les organitzacions del tercer sector col·laborin estretament. Implica l’adequació de la recerca i la innovació als valors, necessitats i expectatives de la societat.

TRANSFORM està posant en pràctica els principis de la RRI a través de noves formes de presa de decisions participatives locals dins de les seves Estratègies d’Especialització Intel·ligent (S3). Tres regions convidaran a la ciudadania, les comunitats locals i les parts interessades a participar en les activitats de recerca i innovació, reflectint les seves opinions, necessitats i aspiracions.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://www.transform-project.eu/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project
1. Health, demographic change and wellbeing, 5. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials, 6. Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

european commission
Aquest projecte rep fons dels programes de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc del projecte EuNightCat (954506)

This project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programs under the project EuNightCat (954506).