TinyBrains

Ciutat:
Poster European Corner

Nom i cognoms / Name and surname

Marta Martín García

Afiliació / Affiliation

ICFO

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?

EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title

TinyBrains

Número del projecte / Project number

101017113

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project

El projecte TinyBrains està construint un dispositiu òptic de monitoratge per tal de vigilar i controlar el cervell dels nadons que neixen amb cardiopaties congènites. Basat en tecnologies fotòniques, es podrà fer servir per obtenir dades a temps real dels infants ingressats a les unitats de cures intensives i pediàtriques dels hospitals. Aquesta informació ajudarà els metges a entendre millor quines són les bases dels mecanismes que ocasionen el dany cerebral en aquests nadons, per potencialment desenvolupar tractaments i teràpies que puguin millorar les seves vides.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website

https://tinybrains.eu/index.php/families-patients/#catal

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project

Does not apply

 

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).