SUDOANG

Ciutat:
Posters European Corner 2020

Nom i cognoms / Name and surname
Dr. Lluís Zamora

Afiliació / Affiliation
Institut d’Ecologia Aquàtica – Universitat de Girona

En quin programa de finançament europeu s’enmarca el teu projecte? / Which European funding programme does your project belong to?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
SUDOANG

Número del projecte / Project number
SOE2/P5/E0617

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
SUDOANG proporcionarà als gestors eines i mètodes comuns que contribueixin a la conservació de l’anguila europea i el seu hàbitat a la zona SUDOE. Aquest taller per la nit de la Recerca és divulgatiu sobre aquesta espècie i forma part de la DEOR del projecte.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://sudoang.eu/es/proyecto/

En quin repte s’emmarca el teu projecte? / What is the challenge of your project?
2. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the Bioeconomy

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).