SUDOANG

Ciutat:
Posters European Corner 2020

Nom i cognoms / Name and surname
Dr. Lluís Zamora

Afiliació / Affiliation
Institut d’Ecologia Aquàtica – Universitat de Girona

En quin programa de finançament europeu s’enmarca el teu projecte? / Which European funding programme does your project belong to?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
SUDOANG

Número del projecte / Project number
SOE2/P5/E0617

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
SUDOANG proporcionarà als gestors eines i mètodes comuns que contribueixin a la conservació de l’anguila europea i el seu hàbitat a la zona SUDOE. Aquest taller per la nit de la Recerca és divulgatiu sobre aquesta espècie i forma part de la DEOR del projecte.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://sudoang.eu/es/proyecto/

En quin repte s’emmarca el teu projecte? / What is the challenge of your project?
2. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the Bioeconomy

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

european commission
Aquest projecte rep fons dels programes de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc del projecte EuNightCat (954506)

This project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programs under the project EuNightCat (954506).