SOREC2

Ciutat:
Poster European Corner

Nom i cognoms / Name and surname

Jordi Cortés Picas

Afiliació / Affiliation

ICFO

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?

EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title

SOREC2

Número del projecte / Project number

101084326

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project

L’aprofitament de la llum solar ofereix noves oportunitats en la conversió del CO₂, un dels gasos que contribueixen a l’efecte hivernacle i l’escalfament global, en nous productes amb valor afegit. És una solució clau per accelerar la descarbonització de determinats sectors industrials i també per alentir el canvi climàtic.
El projecte europeu SOREC2 reuneix a un equip d’experts en el disseny d’estructures fotòniques i en catàlisi per tal d’assegurar la captació òptima de la llum solar i un emmagatzematge de l’energia més eficient i segur.
El projecte desenvoluparà un nou sistema de conversió de CO₂, llum solar i aigua per obtenir-ne productes derivats com l’etanol o l’etilè. També investigarà el desenvolupament d’un nou catalitzador híbrid més sostenible, eficient i amb una major selectivitat cap als productes derivats de la reducció del CO₂.

 Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website

https://sorec2.eu/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project

Does not apply

 

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).