SMARTDEST – Cities as mobility hubs: tackling social exclusion through ‘smart’ citizen engagement

Ciutat:
Poster European Corner

Nom i cognoms / Name and surname

Enric Garcia Torrents

Afiliació / Affiliation

Medical Anthropology Research Center, Universitat Rovira i Virgili

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?

EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title

Gestió col·laborativa de la medicació

Número del projecte / Project number

FPU19/00023 i EU COST Actions CA19133 i CA19117

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project

Estudi d’implementació de la presa de decisions compartida en salut mental

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website

https://enricgarcia.md/thesis/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project

Does not apply

 

 

 

 

 

 

 

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).