SMaRT

Ciutat:
Poster European Corner

Nom i cognoms / Name and surname
Karsten Krüger

Afiliació / Affiliation
Universitat Rovira i Virgili

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
SMaRT – Sales Management and Relationships for Trade

Número del projecte / Project number
2020-1-ES01-KA203-082116

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
La UE és líder del comerç mundial agroalimentari. Els productes agroalimentaris representen el 10,6% del comerç intracomunitari. Això exigeix que el paper fonamental dels detallistes i distribuïdors afegeixi valor a través del màrqueting i la comercialització internacional de productes agrícoles d’alta qualitat de la UE. En l’actualitat, no hi ha plans d’estudi en HEI per a capacitar a aquests intermediaris del mercat internacional amb el conjunt de coneixements i competències per a fer front als reptes dels mercats mundials en constant canvi per als productes agrícoles.
S.Ma.R.T [https://smarteuproject.eu] és un projecte del programa Erasmus+ que aborda aquest desafiament per a formar aquests intermediaris en el sector agroalimentari, capaços d’operar adequadament en els mercats mundials, tant com a proveïdors com a compradors de productes agrícoles d’alta qualitat. S.Ma.R.T desenvolupa, prova i valida i promou un curs de crèdit de 20 ECTS basat en una barreja equilibrada d’aula, aprenentatge basat en e-learning, aprenentatge basat en jocs en línia i WBL, inclòs en l’oferta educativa de 4 HEI en 4 països, que serà promocionat i mantingut durant almenys tres anys.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://smarteuproject.eu/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).