Safexplain

Ciutat:
Poster European Corner

Nom i cognoms / Name and surname

Jaume Abella Ferrer

Afiliació / Affiliation

Barcelona Supercomputing Center

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?

EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

 Títol del projecte / Project title

Safexplain

 Número del projecte / Project number

101069595

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project

El projecte Safexplain treballa en la millora dels sistemes crítics basats en intel·ligència artificial. Les tècniques “Deep Learning” (aprenentatge profund) són clau en el marc de la majoria de les noves funcionalitats del software en aquests sistemes. Per això, el projecte planteja la recerca des de l’àmbit dels sectors d’automoció, espai i ferroviari amb l’objectiu d’ampliar el coneixement sobre la precisió i validesa de les prediccions d’aquests sistemes crítics d’intel·ligència artificial (explainability), la seva traçabilitat i la seguretat funcional.

 Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website

https://safexplain.eu/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project

Does not apply

 

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).