Optologic

Ciutat:
Posters European Corner 2021

Nom i cognoms / Name and surname
ICFO

Afiliació / Affiliation
ICFO

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
Optologic

Número del projecte / Project number
899794

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
Avui en dia, el 10% de la producció mundial d’energia s’utilitza en circuits electrònics, on a més es perd o es dissipa gran part de l’energia invertida. Es calcula que cap al 2030, hi destinarem més del 20% de l’energia global.

Per contribuir a l’estalvi energètic, el projecte Optologic està desenvolupant un nou tipus de dispositius quàntics més eficients, fent servir polsos de llum ultra ràpids.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://optologic-fet.eu/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project
3. Secure, clean and efficient energy, 5. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

european commission
Aquest projecte rep fons dels programes de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc del projecte EuNightCat (954506)

This project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programs under the project EuNightCat (954506).