Optologic

Ciutat:
Posters European Corner 2021

Nom i cognoms / Name and surname
ICFO

Afiliació / Affiliation
ICFO

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
Optologic

Número del projecte / Project number
899794

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
Avui en dia, el 10% de la producció mundial d’energia s’utilitza en circuits electrònics, on a més es perd o es dissipa gran part de l’energia invertida. Es calcula que cap al 2030, hi destinarem més del 20% de l’energia global.

Per contribuir a l’estalvi energètic, el projecte Optologic està desenvolupant un nou tipus de dispositius quàntics més eficients, fent servir polsos de llum ultra ràpids.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://optologic-fet.eu/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project
3. Secure, clean and efficient energy, 5. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).