LESGO

Ciutat:
Posters European Corner 2021

Nom i cognoms / Name and surname
ICFO

Afiliació / Affiliation
ICFO

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
LESGO

Número del projecte / Project number
952068

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
Les molècules d’hidrogen poden emmagatzemar una de les majors quantitats d’energia química, que pot alliberar-se i transformar-se en electricitat mitjançant un procediment ambientalment net que utilitza piles de combustible. La producció d’electricitat usant hidrogen és una alternativa neta als combustibles fòssils, però té dues limitacions importants; l’emmagatzematge i el transport.

Per superar aquestes dues limitacions, el projecte LESGO proposa emmagatzemar energia a l’enllaç carboni-hidrogen de l’òxid de grafè reduït, fent servir llum, per aconseguir una electricitat de zero emissions sense impacte mediambiental.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://lesgo-project.eu/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project
3. Secure, clean and efficient energy, 5. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).