LESGO

Ciutat:
Posters European Corner 2021

Nom i cognoms / Name and surname
ICFO

Afiliació / Affiliation
ICFO

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
LESGO

Número del projecte / Project number
952068

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
Les molècules d’hidrogen poden emmagatzemar una de les majors quantitats d’energia química, que pot alliberar-se i transformar-se en electricitat mitjançant un procediment ambientalment net que utilitza piles de combustible. La producció d’electricitat usant hidrogen és una alternativa neta als combustibles fòssils, però té dues limitacions importants; l’emmagatzematge i el transport.

Per superar aquestes dues limitacions, el projecte LESGO proposa emmagatzemar energia a l’enllaç carboni-hidrogen de l’òxid de grafè reduït, fent servir llum, per aconseguir una electricitat de zero emissions sense impacte mediambiental.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://lesgo-project.eu/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project
3. Secure, clean and efficient energy, 5. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

european commission
Aquest projecte rep fons dels programes de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc del projecte EuNightCat (954506)

This project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programs under the project EuNightCat (954506).