HealthyCloud

Ciutat:
Poster European Corner

Nom i cognoms / Name and surname

Oriol Pla Casas

Afiliació / Affiliation

Barcelona Supercomputing Center

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?

EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

 Títol del projecte / Project title

HealthyCloud

 Número del projecte / Project number

965345

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project

HealthyCloud és un consorci format amb l’objectiu de plantejar i desenvolupar marcs de gestió de dades i protocols de seguretat en quant al tractament de dades mèdiques en el marc europeu. Aquestes recomanacions estan dirigides a l’administració. El projecte serveix com una plataforma on els cíentífics i els polítics poden basar-se per la presa de decisions relacionades amb el sector de la medicina personalitzada en el marc europeu.

 Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website

https://healthycloud.eu/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project

2. Cancer: working with Europe’s Beating Cancer Plan to improve the lives of more than 3 million people by 2030 through prevention, cure and solutions to live longer and better

 

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).