Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment

Ciutat:

GEECCO (Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment) té com a objectiu establir plans d’igualtat de gènere (GEP) a mida en quatre universitats europees (RPO) i implementar la dimensió de gènere en dues organitzacions de finançament de la investigació (RFO) en esquemes de finançament, programes i processos de revisió. Totes les universitats participants es troben al camp STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), on la igualtat de gènere continua sent un greu problema i les innovacions de les quals són cada vegada més importants en les economies basades en el coneixement. Per tant, és una qüestió d’excel·lència, competitivitat i justícia aconseguir l’equitat de gènere a les institucions STEM, inclosos els òrgans de presa de decisions i polítiques. Pel que fa a la dimensió de gènere en els programes de recerca, les organitzacions de finançament de la investigació són la clau de canvis substancials i, per tant, una part crucial de la transformació aspirada.

GEECCO perseguirà els següents objectius per tal de millorar el canvi institucional sistèmic cap a la igualtat de gènere en el camp STEM:

  • Establir un marc de canvi i plans d’igualtat de gènere (GEP) a mida per a cada RPO participant;
  • Implementació de criteris de gènere en les activitats de les RFO;
  • Establir un entorn d’aprenentatge autoreflectiu en i entre tots els RPOs i RFOs per participar a partir de les experiències existents i relacionar-les amb les seves necessitats i circumstàncies específiques. Els facilitadors crearan estructures i processos de comunicació adequats dins de les RPO i les RFO. Permetran a les ORP i les ORF ajudar-se a més llarg termini a fer front a les resistències internes contra la igualtat de gènere.
  • Avaluar la implementació de GEP dins de les RPO i RFO participants amb una avaluació quantitativa mitjançant indicadors de seguiment i un seguiment qualitatiu per millorar i afinar les accions implementades al llarg del projecte.

GEECCO desenvoluparà l’ “Experiència GEECCO: Feu i no fer mentre degenereu el camp STEM”, una guia per als ORP i les RFO en els camps STEM de com promoure la igualtat de gènere en el camp STEM i té intenció de participar en processos d’estandardització a nivell de la UE per mesurar el “rendiment de l’equilibri de gènere” de les ORP i les ORP.

Més informació

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).