Extract

Ciutat:
Poster European Corner

Nom i cognoms / Name and surname

Eduardo Quiñones

Afiliació / Affiliation

Barcelona Supercomputing Center

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?

 EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

 Títol del projecte / Project title

 Extract

 Número del projecte / Project number

 101092749

 Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project

 El projecte Extract treballa en el desenvolupament d’una plataforma de software de codi obert, impulsada per dades, que integri les tecnologies més rellevants i faciliti el desenvolupament de fluxos de mineria de dades confiables, precisos, justos i ecològics capaços de generar coneixement d’alta qualitat per ser processat.

 Aquesta plataforma optimitzarà el cicle dels fluxos de mineria de dades extremes millorant el rendiment, l’eficiència energètica, l’escalabilitat i la seguretat, garantint les característiques de les dades extremes des d’un punt de vista holístic.

 Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website

https://extract-project.eu 

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project

Does not apply

 

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).