EUROPEAN HEALTH CARE FINAL DISSERTATION: a digital, international, and collaborative co-designed model to address health care societal challenges

Ciutat:
Poster European Corner

Nom i cognoms / Name and surname

Ester Goutan Roura

Afiliació / Affiliation

Ester Goutan Roura, 0000-0003-0990-9387, professora agregada, Ciències Bàsiques i Metodològiques, Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar, Tr2Lab. FUBalmes. UVIC-UCC.

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?

EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title

EUROPEAN HEALTH CARE FINAL DISSERTATION: a digital, international, and collaborative co-designed model to address health care societal challenges

Número del projecte / Project number

KA220-HED-0E728979

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project

El projecte EHECADI va rebre un finançament Erasmus + KA2 i està format per un consorci de diferents universitats de Bèlgica, Finlàndia, Grècia, Irlanda i Portugal, i dos socis no universitaris EASPD i FTSS. Aquest projecte està liderat per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i la investigadora principal és la doctora Ester Goutan Roura. El títol del projecte és European Health Care Final Dissertation i pretén acostar els Treballs Finals de Grau a trobar solucions als reptes de salut actuals a través de la col·laboració internacional i juntament amb estudiants de les diferents disciplines de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar: Nutrició Humana i Dietètica, Infermeria, Teràpia Ocupacional i Fisioteràpia. Entre els objectius dels projecte s’inclou el desenvolupament d’una plataforma digital (EHECADI Knowledge Hub) per a la creació d’una comunitat virtual de pràctica on poder compartir eines per al desenvolupament dels Treballs Finals de Grau. En el si de la plataforma s’hi podran trobar també els dos altres objectius del projecte: un curs on-line de formació per a l’adquisició de soft skills a través de la realització d’uns continguts, de caire transversal, que complementin la formació rebuda en els diferents graus, i unes guies de suport a l’alumnat, als docents i institucions que participin en el projecte i a les que s’hi afegeixin en un futur. Actualment el projecte ja ha desenvolupat la plataforma www.ehecadi.eu i el curs on-line a través d’un procés de co-creació entre els estudiants i professorat de les diferents institucions i un comitè d’experts, extern a l’acadèmia amb expertesa en diferents àmbits de la salut i social. Durant el proper any i mig de projecte, s’acabarà de desenvolupar la comunitat virtual de pràctica on tindran lloc les interaccions durant la realització dels Treballs Finals de Grau, es durà a terme el segon pilotatge del curs on-line i es finalitzaran les guies. Un cop acabat el projecte l’objectiu del consorci és ampliar la comunitat EHECADI amb més institucions que s’hi sumin i més estudiants realitzant-hi els seus Treballs Finals de Grau que ajudin a resoldre les necessitats de salut i socials de la població.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website

www.ehecadi.eu

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project

Does not apply

 

 

 

 

 

 

 

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).