El projecte europeu Life Alnus publica nou material didàctic per descobrir els secrets dels boscos de riu

Ciutat:

Ja està disponible el nou quadern educatiu desenvolupat pel Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) en el marc del projecte europeu Life Alnus, que permet fer una descoberta del bosc de ribera per mitjà d’activitats creatives, pràctiques i variades en un format de revista juvenil. Amb el nom de Descobreix els secrets dels boscos de riu!, aquest nou material educatiu compta amb un disseny molt visual i gràfic, especialment pensat per als alumnes del cicle superior de primària i el primer cicle d’ESO.

Descobreix els secrets dels boscos de riu! conté apartats amb informació sobre què és i què fa el projecte Life Alnus per protegir i millorar els boscos de ribera i, molt especialment, les vernedes dels rius de Catalunya. Exposa, de manera gràfica, l’estat de regressió que pateixen els verns a les conques mediterrànies i explica les funcions ambientals d’aquests boscos, per exemple, en relació a la millora de la qualitat de l’aigua i la protecció que ofereixen envers l’erosió fluvial. El quadern té altres activitats més pràctiques, com la identificació de les espècies principals de la vegetació de ribera, mitjançant una clau dicotòmica, i activitats de redacció i reflexió. Tot plegat, amb l’objectiu que aquells que el llegeixin puguin entendre la gran importància que tenen els boscos del riu i convidar els nois i noies a cuidar-los i protegir-los.

A banda d’aquest nou dossier educatiu, en el marc del Life Alnus el CERM també s’ha preparat una làmina divulgativa pensada per a un públic familiar. Es tracta del dibuix d’una verneda on es poden identificar les espècies principals que la caracteritzen. A més, a la banda del darrera de la làmina també hi ha una sèrie d’activitats infantils complementàries i passatemps. El format de tots els materials s’ha adaptat perquè es pugui fer servir sense guiatge i de forma autònoma, perquè hi ha activitats que no es poden dur a terme de forma presencial.

Tot el material es pot trobar a la pàgina web del Museu del Ter i del projecte Life Alnus.

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).