El projecte europeu Alliance3, que lluita contra l’abandonament escolar prematur, completa el seu primer any

Ciutat:

El projecte Alliance 3, amb participació d’investigadores i investigadors de la UVic-UCC, va concloure el setembre passat el seu primer any de funcionament, amb dos més encara per endavant. Crear sinergies entre les organitzacions que imparteixen ensenyament acadèmic i no acadèmic (escoles, comunitats locals, famílies i alumnes) és el principal objectiu del projecte, que ha de fomentar que l’abandonament escolar prematur disminueixi les seves xifres als diferents països implicats. L’estudi, que coordina Université Catholique de l’Ouest (França), compta també amb la implicació de la Nyborg Youth School, de Dinamarca i la University of Eötvös Loránd, d’Hongria. Per part de la UVic-UCC hi participen el vicerector de Recerca i Transferència del Coneixement i professor de la FETCH, Jordi Collet, i les professores de la mateixa facultat, Mila Naranjo i Mar Beneyto. Collet i Beneyto formen part del Grup de Recerca Educativa de la Universitat de Vic (GREUV) mentre que Naranjo es troba al Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat (GRAD). El projecte s’emmarca en el programa Erasmus+ Strategic Partnership.

Aquesta suma d’esforços respon a la constatació que les repercussions de l’abandonament escolar prematur dificulta la integració social i professional dels afectats, joves de diversos països amb diverses dificultats d’aprenentatge. L’eix vertebral del projecte passa per proporcionar instruments i pràctiques als col·lectius implicats perquè cada un pugui desenvolupar la seva col·laboració en la lluita contra l’abandonament escolar prematur. El resultat final serà la creació d’un programa comú de formació, validat pels col·lectius acadèmics, i que s’aplicaran a cada territori segons les seves necessitats. A més, aquest contingut es complementarà amb una guia dirigida a mestres i a treballadors juvenils.

Més d’un any de treball en equip

Durant el primer any de l’Alliance 3, els investigadors han treballat en l’elaboració d’un recull de bones pràctiques i d’estadístiques sobre l’abandonament escolar a cada un dels territoris implicats en el projecte. Aquesta feina s’ha traduït en el disseny del programa de formació conjunt, que ara, en el transcurs del segon any, s’ensenya als mestres i treballadors de forma híbrida –amb sessions presencials combinades amb altres de virtuals– i al qual tenen accés 15 professionals de cada país implicat. Les famílies també prenen protagonisme durant el segon any de projecte, quan s’inicien les sessions d’instrucció i de sensibilització sobre l’acompanyament escolar dels infants.

El tercer any de l’Alliance 3, el curs 2021-2022, servirà per posar en pràctica la col·laboració entre tots els agents, desenvolupant i avaluant noves pràctiques que permetin atendre les necessitats dels grups més desfavorits i investigant els resultats d’aprenentatge lligats a les desigualtats geogràfiques i socioeconòmiques. Per això mateix, precisament, els investigadors de la UVic-UCC expliquen que “s’utilitzaran com a casos d’estudi els territoris amb més presència de desigualtats: zones urbanes amb una elevada proporció de joves d’origen migratori, zones rurals aïllades, ciutats en decadència industrial o llocs amb gran presència de joves víctimes de problemes socials o delinqüència”.

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).