El Centre Tecnològic BETA coedita una guia tècnica d’assessorament al sector ramader

Ciutat:

Les dejeccions ramaderes són riques en nutrients, però també contenen –en menor proporció– altres compostos com fàrmacs i antibiòtics. Aquests fàrmacs administrats als animals no són totalment absorbits i metabolitzats i, com a conseqüència, la majoria s’excreten en l’orina o els excrements, inalterats o com a metabòlits. L’aplicació d’aquestes dejeccions ramaderes sense tractar com a fertilitzants als sòls pot provocar la contaminació per fàrmacs i antibiòtics dels sòls i masses d’aigua de zones agrícoles. El Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC, amb l’Institut Català de la Recerca de l’Aigua (ICRA) i empreses ramaderes, ha realitzat una guia tècnica per a l’assessorament del sector demostrant la capacitat de reducció i d’eliminació de fàrmacs i antibiòtics mitjançant tecnologies convencionals de tractament de dejeccions ramaderes.

Les tecnologies escollides de les plantes de tractament de purins són la nitrificació – desnitrificació (NDN), la digestió anaeròbia, l’osmosi inversa i el compostatge. Aquesta guia aporta resultats d’estudis d’investigació realitzats anteriorment i recomanacions per promoure l’aplicació de tecnologies de tractament de dejeccions ramaderes i proposar estratègies de mitigació per evitar la propagació d’antibiòtics i resistències al medi ambient.

La guia, que es pot trobar en català i castellà al web del Centre Tecnològic BETA, va dirigida als ramaders i professionals del sector, així com a altres professionals interessats en aquesta temàtica. Alhora, també se n’ha realitzat un vídeo divulgatiuAquest projecte ha estat finançat a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya – Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 2014-2020 2014-2020, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).