DOCtoral training programme in Functional Advanced Materials

Ciutat:
Posters European Corner 2021

Nom i cognoms / Name and surname
Sofia Aslanidou

Afiliació / Affiliation
IMB-CNM-CSIC/UAB

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?
Marie Skłodowska-Curie Schemes

Títol del projecte / Project title
DOC-FAM in the H2020-MSCA-COFUND-2016

Número del projecte / Project number
No 754397

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
DOCtoral training programme in Functional Advanced Materials

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://docfam.icmab.es/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project
Does not apply

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

european commission
Aquest projecte rep fons dels programes de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc del projecte EuNightCat (954506)

This project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programs under the project EuNightCat (954506).