CREXDATA

Ciutat:
Poster European Corner

Nom i cognoms / Name and surname

Oriol Pla Casas

Afiliació / Affiliation

Barcelona Supercomputing Center

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?

EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

 Títol del projecte / Project title

CREXDATA

 Número del projecte / Project number

101092749

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project

CREXDATA és una plataforma de processament i optimització de dades d’extrema escala que s’enfoca en reforçar la presa de decisions davant esdeveniments emergents climatològics, pandèmics i d’incendis entre d’altres situacions extremes marítimes o terrrestres.

 Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website

https://crexdata.eu/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project

1. Adaptation to Climate Change: support at least 150 European regions and communities to become climate resilient by 2030, 3. Restore our Ocean and Waters by 2030

 

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).