CGI-Clinics: Data-driven cancer genome interpretation for personalised cancer treatment

Ciutat:
Poster European Corner

Nom i cognoms / Name and surname

Martina Gasull, Olivia Tort

Afiliació / Affiliation

IRB Barcelona

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?

EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title

CGI-Clinics: Data-driven cancer genome interpretation for personalised cancer treatment

Número del projecte / Project number

101057509

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project

El projecte CGI-Clinics té com a principal objectiu la millora de la medicina personalitzada en oncologia per mitjà de l’optimització de la interpretació automàtica de dades genòmiques i la integració amb dades clíniques.

L’augment de les dades genòmiques de tumors en els darrers anys, així com la millora i abaratiment de les tècniques de seqüenciació massiva està fent que cada cop estigui més a l’abast l’ús d’aquestes testos moleculars. En tenir més dades es té més informació disponible, tanmateix, això requereix de mètodes d’interpretació per determinar quina informació és rellevant a nivell clínic.

Per abordar aquest repte, CGI-Clinics agrupa experts de diferents àmbits, des de la recerca en genòmica del càncer a l’oncologia clínica, passant per associacions de pacients, per aportar solucions a les necessitats de la medicina personalitzada utilitzant la intel·ligència artificial.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website

https://www.cgiclinics.eu/project

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project

2. Cancer: working with Europe’s Beating Cancer Plan to improve the lives of more than 3 million people by 2030 through prevention, cure and solutions to live longer and better

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).