Highway to Brain!

Highway to Brain!

Highway to Brain!  Els sistemes complexes presenten propietats noves que són molt més que la suma dels seus components individuals. El cervell és l’òrgan més complexe del nostre cos i les seves funcions no depenen només de les diferents estructures que el...