Xerrades i microxerrades – Nit de la Recerca Jove

Ciutat:
Barcelona | 27/11/2020, de 17:00h a 21:00h | CosmoCaixa - Espai BAE  (Planta -7)| Xerrades científiques divulgatives

Xerrades i microxerrades – Espai BAE (Planta – 7)

Les microxerrades són xerrades científiques divulgatives que, en un termini màxim de 7 minuts, descriuen i introdueixen una temàtica d’investigació contemporània a l’espectador. L’objectiu és acostar els investigadors i els seus projectes més innovadors al públic, i promoure un petit debat entre els assistents i els ponents d’universitats i centres d’investigació punters.

Microxerrades: Bloc 1 (de 17:00h a 18:00h) – Coronavirus

 • Investigación clínica en un escenario de pandemia COVID19. Lecciones aprendidas – Adrián Sanchez, Vall Hebron Barcelona Hospital Campus
 • Els estudis genètics massius en COVID-19 poden ser útils per trobar tractaments. Les iniciatives altruistes internacionals en la genètica del COVID-19 – Israel Fernandez Cadenas, Institut de Recerca Hospital de Sant Pau
 • Variabilidad genómica del SARS-CoV-2. Estrategia de “no cremar la casa” – Josep Quer, Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus
 • Simulacions atomístiques del coronavirus: com és i què fa – Jordi Faraudo, ICMAB

Microxerrades: Bloc 2 (de 18:00h a 19:00h) – Nanotecnologia i virologia 

 • Nanomateriales cuánticos y topológicos… ¿topo qué? – Adriana Figueroa, Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
 • Nanotecnologia de l’ADN – Anna Clua Villas, IQAC – CSIC
 • Characterization of COVID-19 among HIV-infected persons – Daniel Kwakye Nomah, Centre d’Estudis Epidemològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya (CEEI SCAT)
 • Red Ibero-Americana de estudios en hombres gay, otros hombres que tienen sexo con hombres y personas trans (RIGHT PLUS) – Ana Celly, CEEISCAT-UAB
 • L’envelliment en els pacients infectats pel VIH – Andreu Bruguera Riera, CEEISCAT-ICO
 • Calidad de vida, hábitos y comportamientos entre las personas que viven con el VIH en Catalunya y las Islas Baleares – Jocely Mesás Gazmuri, UAB – Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les infeccions de Transmissió Sexual i SIDA de Catalunya (CEEISCAT; IGTP)

Xerrada – M’he contagiat? (De 19:00h a 19:30h) 

En aquesta activitat analitzarem, per mitjà de les eines de seqüenciació massiva (Next Generation Sequencing, NGS),  el genoma obtingut d’un mateix tipus de bacteri que ha causat sèpsia en diferents pacients hospitalitzats en un determinat Servei. La tècnica de NGS ens permet definir, juntament amb la recollida de dades clíniques, si dos o més pacients estan dins el context d’un contagi, un brot nosocomial o una epidèmia. L’activitat serà en format xerrada, en la qual hi haurà una sèrie de preguntes que el públic haurà de respondre per anar construint la història.

A càrrec de la Dra. Elisenda Miró, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Barcelona

Bloc 3 (de 19:30h a 20:30h) – Bacteriologia i parasitologia

 • El mar como fuente de antibióticos: Nomorfilm project – Dra. Sara M. Soto, ISGlobal
 • Journey to medicinal plants-based drug discovery – Mohamed Abdelsalam, IRB Barcelona
 • Prevenció d’infeccions al voltant d’implants dentals mitjançant recobriments antibacterians – Javi Vilarrasa, Universitat Internacional de Catalunya
 • Autoimmunitat després d’infeccions per patògens – Francesc Miró Mur, Vall Hebron Barcelona Hospital Campus
 • Tengo parásitos dentro de mí. ¿cómo los combate el sistema inmune? – Rebeca Santano García, ISGlobal
 • Inteligencia genómica para la eliminación de la malaria – Alfredo Mayor, ISGlobal

Xerrada Còmica – Com fer un ordinador quàntic? (De 20:30h a 21:00h) 

Una barreja entre xerrada divulgativa i stand-up comedy sobre com construir un ordinador quàntic.

A càrrec de David López Núñez (BSC-CNS / IFAE)

 

 

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

european commission
Aquest projecte rep fons dels programes de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc del projecte EuNightCat (954506)

This project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programs under the project EuNightCat (954506).