Trivial “El batec dels rius”

Ciutat:
Barcelona | 28/11/2020, de 12.30h a 13.30h | Biblioteca Tecla Sala | Activitat de divulgació científica per donar a conèixer el valor ecològic, biològic i cultural dels nostres rius

Trivial “El batec dels rius”

Activitat de divulgació científica dirigida al públic en general i que pretén donar a conèixer el valor ecològic, biològic i cultural dels nostres rius.

A través de 20 preguntes, es divulgaran conceptes científics relacionats amb la recerca del grup de treball tals com els tipus de règims hidrològics dels rius de Catalunya, la importància de les crescudes per a la formació dels deltes, el rol del bosc de ribera per a les espècies que habiten els rius i la seva funcionalitat, o la capacitat d’autodepuració dels rius i rierols.

Aquestes preguntes científiques es combinaran amb preguntes de geografia, història, cultura i esports per demostrar que els rius no només tenen valor científic, sinó que també donen molts serveis ecosistèmics a la societat.

A càrrec d’Anna Lupon, CEAB-CSIC

Formulari d’inscripció: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScshXe-xY6AtC6gqfLOAGh3kV490mNArE_vKmU6bwF5At0Yvg/viewform?usp=sf_link

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

european commission
Aquest projecte rep fons dels programes de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc del projecte EuNightCat (954506)

This project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programs under the project EuNightCat (954506).