fbpx

TeraFlow

Ciutat:
Posters European Corner 2021

Nom i cognoms / Name and surname
Ricard Vilalta

Afiliació / Affiliation
CTTC

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
TeraFlow

Número del projecte / Project number
101015857

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
Secured Autonomic Traffic Management of a Tera of SDN Flows for 6G Transport Networks.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://www.teraflow-h2020.eu/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project
7. Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

european commission
Aquest projecte rep fons dels programes de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc del projecte EuNightCat (954506)

This project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programs under the project EuNightCat (954506).