Taller “Sciencethon: Com distingim “bulos” i evidències científiques en gènere i educació?”

Ciutat:
Barcelona | 30/09/2022, de 18:15 h – 19 h | Biblioteca Montbau | Taller divulgatiu sobre el reconeixement d'evidències científiques

Taller sobre el reconeixement d’evidències científiques

L’objectiu del taller és incentivar el debat sobre evidències científiques entre grups vulnerables i en relació amb dos dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS): l’educació de qualitat i la igualtat de gènere. La idea és que aquests col·lectius es familiaritzin amb els criteris d’informació fiable i científicament contrastada, fomentant el pensament crític i dotant-los dels instruments necessaris per revisar els múltiples missatges i continguts que cada dia es reben en diversos formats i poder distingir les dades falses (o “bulos”) de les evidències científiques.

Al llarg del taller s’explicarà la importància de la participació de la ciutadania en la co-creació de la ciència (tal com indica la recerca europea actual), i es dotarà de les eines necessàries perquè les persones participants puguin accedir, consultar i participar en les dues Plataformes d’Evidència Científica.

Es tracta d’un taller cooperatiu.

A càrrec de Adriana Aubert Simon – Universitat de Barcelona

Inscripcions 

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).