Taller “PLASTIC0PYR SWICH: Descobreix els diferents tipus de residus plàstics del teu barri”

Ciutat:
Barcelona | 30/09/2022, de 10 h – 11 h | Escola Baloo | Taller divulgatiu sobre medi ambient i contaminació

Taller sobre medi ambient i contaminació

En aquest taller veuran com es realitza un mostreig seguint els protocols que utilitza l’equip científic del projecte Plasticøpyr Swich en les seves sortides de camp i a aplicar ciència ciutadana per minimitzar els residus de plàstic. Es buscaran plàstics abandonats per classificar-los segons siguin micro, meso o macroplàstics.

Es tracta d’un taller dinàmic.

A càrrec de Mònica Martínez López – UB

Activitat tancada a l’escola

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).