Taller “Lectura i interpretació d’edificis històrics”

Ciutat:
Barcelona | 28/09/2022, de 18:30 h - 19:15 h | Casa Golferichs | Taller divulgatiu sobre arquitectura i història

Taller sobre arquitectura i història

Taller de lectura i interpretació d’edificis històrics. Mitjançant l’observació de camp i amb l’ajut d’eines mètriques i fotogràfiques, durant el taller es llegiran les estratigrafies dels murs per tal d’entendre el procés històric de la seva construcció. També s’interpretarà cadascun dels estrats o fases constructives per tal d’ubicar-les en el corresponent context històric. El taller pretén iniciar als participants a la lectura de murs d’edificis històrics amb el propòsit d’entendre’ls, i ser partícips del dibuix a mà de les estratigrafies de les propostes muraries a estudiar i cadascuna les ubicarem amb el corresponent context històric de construcció.

Es tracta d’un taller pràctic.

A càrrec de Jesús Brufal Sucarrat i Ariadna Closa

Inscripcions

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).