Share4Rare

Ciutat:
Posters European Corner 2021

Nom i cognoms / Name and surname
Begonya Nafria Escalera

Afiliació / Affiliation
Patient Engagement in Research Coordinator

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
Share4Rare

Número del projecte / Project number
780262

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
Plataforma digital per a la investigación col.laborativa amb pacients i cuidadors que conviuen amb una malaltia minoritària

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
www.share4rare.org

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project
Does not apply

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).