Sexe i gènere en recerca (Cafès científics de la UB )

Ciutat:
Barcelona | 30/09/2022 18:30 | Edifici Històric de la UB | Cafès científics de la Universitat de Barcelona. Experts i expertes de diferents àmbits compartiran amb el públic els seus coneixements.

Sexe i gènere en recerca

Les dificultats de les dones en el món de la recerca és una realitat coneguda i, probablement, són també habituals en altres feines. Tanmateix, el biaix en la representació entre els homes i les dones en la investigació, no només afecta a les posicions de responsabilitat i lideratge, sinó que també impacta en altres aspectes menys coneguts per la societat, com ara el biaix en el disseny experimental, en els procediments de treball, en les conclusions que se n’obtenen. Les dones rarament són subjecte ni objecte d’investigació, quin paper té, ha tingut i tindrà el sexe i el gènere en l’avenç del coneixement i en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania?

Quin paper té, ha tingut i tindrà el sexe i el gènere en l’avenç del coneixement?

Persones expertes:

  • Mònica Serrano. Barcelona Economic Analysis Team at the University of Barcelona (BEAT)

  • Lídia Farré. Institut de Recerca en Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona (IREA)

  • Meritxell Simó. Institut de Recerca en Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona (IRCVM)

  • Maribel Hernández. Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB)

Moderació: Gemma Marfany, Delegada del Rector per a la Divulgació Científica

Data i hora: 30/09/2022 a les 18.30 h

Lloc: Edifici Històric de la UB (Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona) 

Públic: general (aforament per a 40 persones amb inscripció prèvia)

Organitzat per: Instituts de recerca propis de la UB

— Aquest projecte l’organitzen conjuntament la Unitat de Cultura Científica i Innovació, la Delegada del Rector per a la Divulgació Científica i diverses Facultats i Instituts de Recerca de la UB, amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia – Ministeri de Ciència i Innovació i el cofinançament del programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

 

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).