fbpx

Salvant el nostre sòl

Ciutat:
Taller | 27/11/2020 - 10h – 11h / 11:30h – 12:30h / 16 – 17h L’activitat consisteix en un taller participatiu i interactiu on s’utilitzaran mesocosmes en funcionament per demostrar com una gestió adequada del sòl i dels cultius redueix l’erosió i les pèrdues de nutrients, proporciona serveis crítics dels ecosistemes. Adreçat a estudiants d'ESO.

L’activitat consisteix en un taller participatiu i interactiu on s’utilitzaran mesocosmes en funcionament per demostrar com una gestió adequada del sòl i dels cultius redueix l’erosió i les pèrdues de nutrients, proporciona serveis crítics dels ecosistemes.

Activitat relacionada amb el projecte europeu Life Demine.

Organitza

Públic

Estudiants d’ESO.

Horaris:

  • 10h – 11h (15 alumnes)
  • 11:30h – 12:30h (15 alumnes)
  • 16 – 17h (12 alumnes)

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

 

 

Idioma

Català

Inscripció

Inscripció gratuïta.
Aforament presencial limitat a 15 participants o 12 (sessió de la tarda) que formin part del mateix grup bombolla en cadascun dels seus horaris.
Si us voleu inscriure en més d’un horari cal fer una inscripció per a cada horari.

Data límit d’inscripció: 25/11/2020 a les 12h.

Formulari d’inscripció

Informació Covid-19.

Tots els centres educatius interessats caldrà que compliu i respecteu els següents punts:
  1. El centre educatiu haurà de presentar, prèviament, una declaració de responsabilitat en relació amb la crisi sanitària de la covid-19, on s’indiqui que tots els i les participants que es desplacin a la universitat estan d’acord amb les clàusules indicades a la declaració, conforme el grup visitant no presenta símptomes compatibles amb la Covid-19 ni ha estat positiu o conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives els últims 10 dies.
  2. El centre educatiu haurà d’entregar un registre dels noms i cognoms de tots els i les participants que es desplacin a la universitat.
  3. Per accedir a les instal·lacions de la universitat, tots els i les participants hauran de portar mascareta i passar per un control de seguretat, amb revisió de temperatura i l’aplicació corresponent de gel hidroalcohòlic.
  4. En cas que un estudiant presenti febre en el control inicial de seguretat, aquest no podrà accedir a les instal·lacions de la universitat i el centre educatiu haurà de decidir què fer amb la resta del grup de classe.
  5. En cap cas es podrà superar el nombre màxim de participants establert per cada activitat presencial. Consulta l’aforament màxim de cada activitat en la seva fitxa corresponent.
  6. El recorregut pels diferents espais i aules de la universitat estarà marcat prèviament i no es podrà voltar lliurement per la zona. L’objectiu és que el grup de classe tingui el mínim de contacte possible amb la resta de la comunitat universitària de la UVic.
  7. En cas que el grup de classe es divideixi en diferents subgrups repartits per les diferents facultats de la universitat, cada subgrup haurà de tenir sempre assignat un/a tutor/a del mateix centre educatiu, responsable de vetllar en tot moment el compliment de la normativa de seguretat.
Com tenim els boscos de ribera a Catalunya? Recerca aplicada a la conservació de les vernedes

Com tenim els boscos de ribera a Catalunya? Recerca aplicada a la conservació de les vernedes

Xerrada online |

La xerrada anirà a càrrec de Jordi Camprodon i Subirachs, doctor en biologia, investigador del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), professor i investigador del grup de recerca Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia i Gestió Ambiental (BETA) de la UVic-UCC, que enfocarà la xerrada sobre l’estudi del decaïment del vern a la conca de l’Alt Ter en el marc del projecte Life Alnus.

27/11/2020 a les 18:30 h.

Oberta a tothom

read more

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

european commission
Aquest projecte rep fons dels programes de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc del projecte EuNightCat (954506)

This project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programs under the project EuNightCat (954506).