SAFE – Superbug Awareness for Education

Ciutat:
Barcelona | 27/11/2020, de 16:00h a 19:00h | CosmoCaixa | Tallers educatius i petit congrés de joves en l'àmbit de Resistències Antimicrobianes

SAFE – Superbug Awareness for Education

Tallers educatius i petit congrés de joves en l’àmbit de Resistències Antimicrobianes, dins el marc del projecte europeu SAFE. Dins el nostre programa divulgatiu, tenim plantejats diversos tallers dirigits a públic +12 anys, que inclouen:

(1) Construcció de microscopis DIY

(2) Observació d’antibiogrames i mostres al microscopi

(3) Joc Micro-combat en subgrups d’entre els assistents

(4) Petit congrés on els estudiants universitaris i preuniversitaris presentaran els resultats de la seva recerca (o bé projeccions, o exposicions, o bé presentacions orals). Aquest esdeveniment ens permetrà tan divulgar el projecte, la situació emergent de resistències antimicrobianes, com per tancar la primera edició del projecte, on també hi assistiran els socis italians (Universitat de Nàpols)

(5) Exposició interactiva en l’àmbit de Resistències Antimicrobianes, com a resultat d’un projecte de ciència ciutadana al Barri de la Sagrera.

A càrrec de:

Dra. Clara Ballesté (ISGlobal), Dr. David Minyana (UB), equip UB (Denisa Cont) i equip ISGlobal (Marina Tarrús) + alumnes involucrats

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

european commission
Aquest projecte rep fons dels programes de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc del projecte EuNightCat (954506)

This project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programs under the project EuNightCat (954506).