OPTOlogic

Ciutat:
Poster European Corner 2022

Nom i cognoms / Name and surname
Marta Martín García

Afiliació / Affiliation
ICFO

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
OPTOlogic

Número del projecte / Project number
899794

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
El projecte OPTOlogic està desenvolupant una nova classe de dispositius quàntics que dissipin menys energia, generats a través de polsos de llum ultraràpids, estructurats espacial i temporalment, per tal d’induir i controlar artificialment estats de la matèria topològicament protegits.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://optologic-fet.eu/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).