Network models for the computational design of proficient enzymes

Ciutat:
Posters European Corner 2020

Nom i cognoms / Name and surname
Sílvia Osuna

Afiliació / Affiliation
Institut de Química Computacional i Catàlisi, Departament de Química, Universitat de Girona

En quin programa de finançament europeu s’enmarca el teu projecte? / Which European funding programme does your project belong to?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
Network models for the computational design of proficient enzymes

Número del projecte / Project number
ERC-2015-StG-679001

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
El projecte està centrat en l’aplicació i desenvolupament de diferents simulacions i mètodes computacionals per a dissenyar nous enzims per a la síntesi de fàrmacs.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website

En quin repte s’emmarca el teu projecte? / What is the challenge of your project?
5. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).