Network models for the computational design of proficient enzymes

Ciutat:
Posters European Corner 2020

Nom i cognoms / Name and surname
Sílvia Osuna

Afiliació / Affiliation
Institut de Química Computacional i Catàlisi, Departament de Química, Universitat de Girona

En quin programa de finançament europeu s’enmarca el teu projecte? / Which European funding programme does your project belong to?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
Network models for the computational design of proficient enzymes

Número del projecte / Project number
ERC-2015-StG-679001

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
El projecte està centrat en l’aplicació i desenvolupament de diferents simulacions i mètodes computacionals per a dissenyar nous enzims per a la síntesi de fàrmacs.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website

En quin repte s’emmarca el teu projecte? / What is the challenge of your project?
5. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

european commission
Aquest projecte rep fons dels programes de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc del projecte EuNightCat (954506)

This project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programs under the project EuNightCat (954506).