LIFE ECOREST

Ciutat:
Posters European Corner 2022

Nom i cognoms / Name and surname
Josep-Maria Gili

Afiliació / Affiliation
Institut de Ciències del Mar de Barcelona (CSIC)

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
Ecological restoration of human-impacted benthic marine ecosystems through active strategies and participatory approach (LIFE-ECOREST).

Número del projecte / Project number
LIFE20 NAT/ES/001270

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
El projecte LIFE ECOREST té l’objectiu de restaurar prop de 30.000 hectàrees d’hàbitats marins profunds a Catalunya en una zona d’alt valor ecològic al llarg del litoral de Girona i Barcelona, amb la participació activa del sector pesquer. El projecte utilitzarà una metodología innovadora desenvolupada per l’equip de recerca en un projecte del Programa PLEAMAR anterior i que ha donat resultats molt rellevants. Aquest projecte pretent ser un exemple a seguir en altres zones del Mediterrani.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://www.life-ecorest.es

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).