LICCI – Local indicators of Climate Change Impacts: the contribution of local knowledge to climate change research

Ciutat:
Posters European Corner 2021

Nom i cognoms / Name and surname
Petra Benyei

Afiliació / Affiliation
ICTA-UAB

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
LICCI – Local indicators of Climate Change Impacts: the contribution of local knowledge to climate change research

Número del projecte / Project number
771056-LICCI-ERC-2017-COG; ERC-2019-PoC-899209

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
LICCI – Local Indicators of Climate Change Impacts: the contribution of local knowledge to climate change research – és un projecte finançat pel Consell Europeu de Recerca (ERC) que té com a objectiu apropar el coneixement Indígena i local a la investigació sobre el canvi climàtic (https://licci.eu/). A través de ciència d’avantguarda, ens esforcem per aprofundir en la nostra comprensió dels impactes percebuts del canvi climàtic i ens esforcem per aportar coneixement Indígena i local als processos de formulació de polítiques i influir en les negociacions internacionals sobre el canvi climàtic. L’equip de LICCI es dedica a crear una àmplia xarxa que englobi investigadors, professionals i públic en general interessats en els sistemes de coneixement Indígenes i locals i el canvi climàtic.

Per tal d’allotjar aquesta xarxa en línia, hem creat una aplicació web progressiva en diversos idiomes (OpenTEK; https://opentek.eu/) que conté tant un component de ciència ciutadana com un component de xarxa de recerca. A través del component de ciència ciutadana de la plataforma, qualsevol ciutadà del món podrà aportar informació sobre els indicadors locals d’impactes del canvi climàtic. Es guiarà els usuaris de la plataforma per proporcionar diferents tipus d’informació, formant una xarxa d’observació mundial per al seguiment a llarg termini dels indicadors locals d’impactes del canvi climàtic. Un fort focus en els aspectes de les xarxes socials afavorirà les connexions entre investigadors i professionals interessats en explorar com els sistemes de coneixement locals contribueixen a la nostra comprensió del canvi climàtic. Els membres tindran accés a eines per facilitar l’intercanvi de coneixement i dades, així com per connectar-se amb altres membres en funció d’interessos comuns, experiència o ubicació geogràfica. La plataforma és gratuïta i de codi obert, i hem desenvolupat alguns materials per a la participació d’estudiants i professors, com ara les nostres guies d’usuaris en diferents idiomes (https://hackmd.io/@opentek/menú) o alguns tutorials en vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=8-lrkus5VW0).
Si esteu interessats en obtenir més informació, poseu-vos en contacte! opentek@licci.eu

Per anar més enllà amb nostre esforç de creació de xarxes, també hem iniciat la Local Indicators of Climate Change Impacts Observation Network (LICCION; https://licci.eu/liccion/). La nostra missió és enfortir el reconeixement i la participació dels Pobles Indígenes i Comunitats Locals en la recerca regional i internacional i en les decisions polítiques sobre mitigació i adaptació al canvi climàtic. Basat en el projecte de recerca LICCI i la plataforma científica ciutadana OpenTEK, estem desenvolupant plataformes de codi obert amb usuaris de la comunitat per recollir i visualitzar coneixements geolocalitzats sobre els impactes locals del canvi climàtic (Oblo; https://oblo.network/).

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://licci.eu/; https://opentek.eu/; https://oblo.network/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project
5. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).