fbpx

Làmina “El Bosc del Riu”. Recuperem les nostres vernedes

Ciutat:
Material divulgatiu online | Làmina descarregable per a la identificació de la biodiversitat del bosc del riu i activitats complementàries de passatemps desenvolupada pel Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) de la UVic-UCC en el marc del projecte europeu Life Alnus.

Làmina “El Bosc del Riu”. Làmina descarregable per a la identificació de la biodiversitat del bosc del riu i activitats complementàries de passatemps desenvolupada pel Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) de la UVic-UCC en el marc del projecte europeu Life Alnus.

Làmina divulgativa pensada per a un públic familiar. Es tracta del dibuix d’una verneda on es poden identificar les espècies principals que la caracteritzen. A més, a la banda del darrera de la làmina també hi ha una sèrie d’activitats infantils complementàries, de passatemps.

Creada en el marc del projecte LIFE ALNUS per a protegir i millorar els boscos de ribera i, molt especialment, les vernedes dels rius de Catalunya.

Podeu descarregar-vos aquesta làmina i imprimir-la aquí.

Com tenim els boscos de ribera a Catalunya? Recerca aplicada a la conservació de les vernedes

Com tenim els boscos de ribera a Catalunya? Recerca aplicada a la conservació de les vernedes

Xerrada online |

La xerrada anirà a càrrec de Jordi Camprodon i Subirachs, doctor en biologia, investigador del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), professor i investigador del grup de recerca Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia i Gestió Ambiental (BETA) de la UVic-UCC, que enfocarà la xerrada sobre l’estudi del decaïment del vern a la conca de l’Alt Ter en el marc del projecte Life Alnus.

27/11/2020 a les 18:30 h.

Oberta a tothom

read more

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

european commission
Aquest projecte rep fons dels programes de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc del projecte EuNightCat (954506)

This project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programs under the project EuNightCat (954506).