Fiabilitat de les fonts d’informació en salut a Internet

Ciutat:
Barcelona | 27/11/2020, de 13h a 13.30h | CC Pere Quart | Xerrada per aprendre a diferenciar fonts d'informació fiables de les que no ho són

Aprèn a saber en qui pots confiar: fiabilitat de les fonts d’informació en salut a Internet (Sala 12)

Segons estudis portats a terme per l’Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI, i el Reuters Institute i la Universitat d’Oxford, més de la meitat de la població cerca informació sobre salut a Internet i més de la meitat dels pacients cerca informació sobre la seva malaltia. En aquest sentit, quasi la meitat dels pacients que han cercat informació mèdica a Internet han seguit recomanacions sobre salut que han trobat allà i una gran part confien en els mitjans socials per assessorar-se sobre temes mèdics.

Malauradament, no tot el que hi ha a Internet és confiable, doncs alguna informació pot provenir de fonts poc fiables o rigoroses. Per lluitar contra això, les eines més utilitzades en l’àmbit sanitari són els codis de conducta, les guies d’usuaris o els instruments de certificació i d’acreditació.

En aquesta activitat pretenem donar a conèixer aquesta situació i la necessitat de tenir presents una sèrie de principis bàsics (que explicarem detalladament) per aprendre a diferenciar fonts d’informació fiables de les que no ho són.

Amb la col·laboració d’Ana María Merino, María Costa i Silvia Sastre

Marcos Antonio Catalán Vega

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de: