EYLBID (Empowering Young Language Brokers for Inclusion in Diversity)

Ciutat:
Posters European Corner 2020

Nom i cognoms / Name and surname
Judith Raigal Aran

Afiliació / Affiliation
Universitat Autònoma de Barcelona

En quin programa de finançament europeu s’enmarca el teu projecte? / Which European funding programme does your project belong to?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
EYLBID (Empowering Young Language Brokers for Inclusion in Diversity)

Número del projecte / Project number
2019-1-ES01-KA201-064417

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
EYLBID (2020-2021) és una associació estratègica formada per cinc institucions d’educació superior i una empresa. Aquesta associació se centra en una de les prioritats horitzontals de la Unió Europea: la inclusió social, en particular, en la mediació i interpretació lingüística i intercultural realitzada per adolescents.

Els nens i els adolescents tenen un paper important en els processos migratoris. L’escolarització i la immersió lingüística a la nova societat ajuden els nens a aprendre la llengua oficial (o llengües oficials) del nou país més ràpid que els seus pares. Per aquesta raó, aquests joves bilingües a les famílies s’encarreguen d’interpretar i traduir per intervenir en la comunicació entre ells i el món exterior, entre les comunitats minoritàries i majoritàries.

El projecte que es porta a terme a EYLBID remarca la conscienciació de l’existència d’aquests joves intèrprets a tot Europa. EYLBID contribuirà a donar visibilitat a aquest fenomen i empoderarà els joves intèrprets en els seus contextos escolars. En moltes ocasions, als nens i joves amb llengües maternes diferents de les oficials no se’ls dona valor ni rellevància en el context escolar. El projecte contribuirà a afavorir el respecte cap a la diversitat lingüística i la riquesa cultural i fomentarà una actitud flexible cap a la diversitat cultural i les tradicions.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://pagines.uab.cat/eylbid/ca

En quin repte s’emmarca el teu projecte? / What is the challenge of your project?
1. Health, demographic change and wellbeing, 6. Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

european commission
Aquest projecte rep fons dels programes de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc del projecte EuNightCat (954506)

This project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programs under the project EuNightCat (954506).