EYLBID (Empowering Young Language Brokers for Inclusion in Diversity)

Ciutat:
Posters European Corner 2020

Nom i cognoms / Name and surname
Judith Raigal Aran

Afiliació / Affiliation
Universitat Autònoma de Barcelona

En quin programa de finançament europeu s’enmarca el teu projecte? / Which European funding programme does your project belong to?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
EYLBID (Empowering Young Language Brokers for Inclusion in Diversity)

Número del projecte / Project number
2019-1-ES01-KA201-064417

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
EYLBID (2020-2021) és una associació estratègica formada per cinc institucions d’educació superior i una empresa. Aquesta associació se centra en una de les prioritats horitzontals de la Unió Europea: la inclusió social, en particular, en la mediació i interpretació lingüística i intercultural realitzada per adolescents.

Els nens i els adolescents tenen un paper important en els processos migratoris. L’escolarització i la immersió lingüística a la nova societat ajuden els nens a aprendre la llengua oficial (o llengües oficials) del nou país més ràpid que els seus pares. Per aquesta raó, aquests joves bilingües a les famílies s’encarreguen d’interpretar i traduir per intervenir en la comunicació entre ells i el món exterior, entre les comunitats minoritàries i majoritàries.

El projecte que es porta a terme a EYLBID remarca la conscienciació de l’existència d’aquests joves intèrprets a tot Europa. EYLBID contribuirà a donar visibilitat a aquest fenomen i empoderarà els joves intèrprets en els seus contextos escolars. En moltes ocasions, als nens i joves amb llengües maternes diferents de les oficials no se’ls dona valor ni rellevància en el context escolar. El projecte contribuirà a afavorir el respecte cap a la diversitat lingüística i la riquesa cultural i fomentarà una actitud flexible cap a la diversitat cultural i les tradicions.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://pagines.uab.cat/eylbid/ca

En quin repte s’emmarca el teu projecte? / What is the challenge of your project?
1. Health, demographic change and wellbeing, 6. Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).