fbpx

Euk-2-Us: Linking the origin of eukaryotes to the diversification of animals and fungi with genomics of nanoflagellates

Ciutat:
Posters European Corner 2021

Nom i cognoms / Name and surname
Guifré Torruella

Afiliació / Affiliation
Barcelona Supercomputing Centre

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
Euk-2-Us: Linking the origin of eukaryotes to the diversification of animals and fungi with genomics of nanoflagellates

Número del projecte / Project number
801370

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
Per tal d’estudiar l’evolució de les espècies de fa centenars de milions d’anys, l’escassetat de fòssils i coneixements sobre els esdeveniments ancestrals de la terra, la genòmica comparada permet inferir estats ancestrals i inferir canvis genètics i funcional dels microorganismes eucariotes. Euk2Us analitza els genomes dels flagel·lats amb posicions filogenètiques essencials per a respondre preguntes evolutives des de la diversificació primerenca dels eucariotes, fins a l’origen del supergrup d’opistoconts, que ens inclou a nosaltres, els animals. En particular, ens centrem en l’obtenció i l’anàlisi dels genomes d’apusomonàdids, el grup germà dels opistoconts, uns biflagel·lats bacterívors poc estudiats que llisquen en superfícies aquàtiques, des del fons del mar, passant per llacs i fins en sòls humits d’arreu del món. Gràcies a aquest projecte podrem inferir l’estadi ancestral d’aquest grup de flagel·lats, i comparant-los amb altres eucariotes, podrem inferir els canvis que han produït les diverses fisiologies cel·lulars, metabolismes i relacions ecològiques que conformen part de la biodiversitat actual d’eucariotes.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://www.researchgate.net/project/Euk-2-Us-Linking-the-origin-of-eukaryotes-to-the-diversification-of-animals-and-fungi-with-genomics-of-nanoflagellates

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project
Does not apply

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

european commission
Aquest projecte rep fons dels programes de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc del projecte EuNightCat (954506)

This project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programs under the project EuNightCat (954506).