Euk-2-Us: Linking the origin of eukaryotes to the diversification of animals and fungi with genomics of nanoflagellates

Ciutat:
Posters European Corner 2021

Nom i cognoms / Name and surname
Guifré Torruella

Afiliació / Affiliation
Barcelona Supercomputing Centre

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
Euk-2-Us: Linking the origin of eukaryotes to the diversification of animals and fungi with genomics of nanoflagellates

Número del projecte / Project number
801370

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
Per tal d’estudiar l’evolució de les espècies de fa centenars de milions d’anys, l’escassetat de fòssils i coneixements sobre els esdeveniments ancestrals de la terra, la genòmica comparada permet inferir estats ancestrals i inferir canvis genètics i funcional dels microorganismes eucariotes. Euk2Us analitza els genomes dels flagel·lats amb posicions filogenètiques essencials per a respondre preguntes evolutives des de la diversificació primerenca dels eucariotes, fins a l’origen del supergrup d’opistoconts, que ens inclou a nosaltres, els animals. En particular, ens centrem en l’obtenció i l’anàlisi dels genomes d’apusomonàdids, el grup germà dels opistoconts, uns biflagel·lats bacterívors poc estudiats que llisquen en superfícies aquàtiques, des del fons del mar, passant per llacs i fins en sòls humits d’arreu del món. Gràcies a aquest projecte podrem inferir l’estadi ancestral d’aquest grup de flagel·lats, i comparant-los amb altres eucariotes, podrem inferir els canvis que han produït les diverses fisiologies cel·lulars, metabolismes i relacions ecològiques que conformen part de la biodiversitat actual d’eucariotes.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://www.researchgate.net/project/Euk-2-Us-Linking-the-origin-of-eukaryotes-to-the-diversification-of-animals-and-fungi-with-genomics-of-nanoflagellates

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project
Does not apply

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).