Estratègies per la reducció de la contaminació per plàstics i la millora de la qualitat ecològica i dels seveis mediambientals dels rius de muntanya

Ciutat:
Posters European Corner 2020

Nom i cognoms / Name and surname
Marc Masip Altimiras

Afiliació / Affiliation
Universitat de Girona

En quin programa de finançament europeu s’enmarca el teu projecte? / Which European funding programme does your project belong to?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
Estratègies per la reducció de la contaminació per plàstics i la millora de la qualitat ecològica i dels seveis mediambientals dels rius de muntanya

Número del projecte / Project number
Plastic0Pyr

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
Plastic0Pyr respon al repte de fer compatible el turisme amb la conservació i millora dels ecosistemes fluvials de muntanya. Les accions desplegades pel projecte estaran concentrades a les regions pirenaiques de Catalunya, França i Andorra, i buscaran els següents resultats:

1. Desenvolupar eines que permetin avaluar i divulgar l’impacte ambiental dels plàstics sobre els ecosistemes fluvials;
2. Reduir la producció de residus i millorar la gestió dels mateixos;
3. Fomentar la participació i implicació de la ciutadania en la recerca de la contaminació per plàstics, i en la co-creació de models d’aprofitament i substitució autosostenibles.

L’Institut d’Ecologia Aquàtica (IEA) de la Universitat de Girona lidera la comunicació del projecte, i encapçala una investigació sobre l’impacte dels plàstics sobre els serveis ecosistèmics dels rius. A més, també participa a la gestió del projecte.

Segueix-nos a xarxes:

Twitter i Instagram – @plastic0_pyr

El projecte ha estat finançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://plastic0pyr.wordpress.com/

En quin repte s’emmarca el teu projecte? / What is the challenge of your project?
2. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the Bioeconomy, 5. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

european commission
Aquest projecte rep fons dels programes de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc del projecte EuNightCat (954506)

This project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programs under the project EuNightCat (954506).