Diving into museum collections to find the archaeological island deer

Ciutat:
Poster European Corner 2022

Nom i cognoms / Name and surname
María Fernanda Martínez-Polanco

Afiliació / Affiliation
Becaria Post-doctoral Margarita Salas

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
Diving into museum collections to find the archaeological island deer

Número del projecte / Project number

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
The aim of this project is to explore the taxonomy of the archaeological dwarf deer (5330 ± 40 BP /4860 ± 50 BP) from Pedro Gonzalez island (Panama) by using of geometric morphometrics.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).