fbpx

Els boscos dels rius, els grans desconeguts

Ciutat:
Exposició online | El BOSCOS DEL RIU, és una exposició feta en el marc del projecte LIFE ALNUS, un projecte cofinançat per la Unió Europea per a la conservació de les vernedes, i que té com a objectiu crear un model de recuperació que es pugui transferir a altres zones amb problemàtica similar. La coordinació del projecte és a càrrec del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya. L’àrea ambiental del Museu del Ter, el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis-UVic-UCC és un dels socis del projecte juntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Ajuntament de Granollers i la Fundació Catalunya La Pedrera.  

El BOSCOS DEL RIU, és una exposició feta en el marc del projecte LIFE ALNUS, un projecte cofinançat per la Unió Europea per a la conservació de les vernedes, i que té com a objectiu crear un model de recuperació que es pugui transferir a altres zones amb problemàtica similar. La coordinació del projecte és a càrrec del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya. L’àrea ambiental del Museu del Ter, el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis-UVic-UCC és un dels socis del projecte juntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Ajuntament de Granollers i la Fundació Catalunya La Pedrera.

L’exposició té com a finalitat donar a conèixer els boscos del riu, o de ribera, que tot i ser un dels boscos amb major biodiversitat, són uns grans desconeguts per a la majoria de la població, malgrat que aporten molts avantatges en quan a la regulació dels rius, mitigació de crescudes i dels seus efectes, qualitat de les aigües, hàbitat d’una gran biodiversitat i d’alt valor paisatgístic.No obstant, la seva situació en zones planes i accessibles ha fet que sovint els diferents usos agrícoles, urbans o industrials els hagin anat guanyant terreny, fent-los desaparèixer i degradant-los.

Així mateix, als boscos existents, la regulació dels cursos fluvials, amb tot un seguit de preses, rescloses, esculleres, motes, etc, han fet que les petites crescudes estacionals del riu que inundaven temporalment aquests boscos, aportant nutrients i fent pujar el nivell freàtic, pràcticament hagin desaparegut, fent que les condicions ecològiques necessàries per la seva bona salut siguin cada cop més difícils de trobar.

Així, es detallen quines són les principals problemàtiques que presenten, i quines accions es poden fer part de la ciutadania per tal de millorar la seva situació, comparant la distribució de l’hàbitat actual i la que podria arribar a assolir.

Finalment es detallen les zones i les actuacions pilot que s’han executat per tal de millorar les condicions ecològiques que permetin al bosc de ribera recuperar el seu hàbitat.

Podeu visitar l’exposició en forma de galeria d’imatges a https://mon.uvic.cat/nitrecerca/esdeveniment/exposicio-virtual-els-boscos-dels-rius-els-grans-desconeguts/

També us la podeu descarregar en pdf.

 

Com tenim els boscos de ribera a Catalunya? Recerca aplicada a la conservació de les vernedes

Com tenim els boscos de ribera a Catalunya? Recerca aplicada a la conservació de les vernedes

Xerrada online |

La xerrada anirà a càrrec de Jordi Camprodon i Subirachs, doctor en biologia, investigador del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), professor i investigador del grup de recerca Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia i Gestió Ambiental (BETA) de la UVic-UCC, que enfocarà la xerrada sobre l’estudi del decaïment del vern a la conca de l’Alt Ter en el marc del projecte Life Alnus.

27/11/2020 a les 18:30 h.

Oberta a tothom

read more

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

european commission
Aquest projecte rep fons dels programes de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc del projecte EuNightCat (954506)

This project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programs under the project EuNightCat (954506).