fbpx

Descobreix els secrets dels boscos de riu!

Ciutat:
Quadern educatiu online | Dossier educatiu descarregable i autoimprimible per a CS de primària i 1r cicle d’ESO desenvolupat pel Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) de la UVic-UCC en el marc del projecte europeu Life Alnus (https://lifealnus.eu), que permet fer una descoberta del bosc del riu per mitjà d’activitats creatives, pràctiques i variades en un format de revista juvenil.

Ja hi ha disponible el dossier educatiu descarregable i autoimprimible per a CS de primària i 1r cicle d’ESO “Descobreix els secrets dels boscos de riu!” desenvolupat pel Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) de la UVic-UCC en el marc del projecte europeu Life Alnus (https://lifealnus.eu), que permet fer una descoberta del bosc del riu per mitjà d’activitats creatives, pràctiques i variades en un format de revista juvenil.

Aquest nou material educatiu té un disseny molt visual i divertit, pensat especialment per a alumnes de cicle superior de primària i 1r cicle d’ESO. Permet fer una descoberta del bosc del riu amb el grup-classe i també es pot fer servir de manera autònoma. El  format s’ha adaptat a la nova situació provocada per la pandèmia de la COVID19, en què hi ha activitats que no es poden dur a terme de manera presencial i, per això, es pot seguir sense guiatge.

“Descobreix els secrets dels boscos de riu!” conté apartats amb informació sobre què és i què fa el projecte LIFE ALNUS per a protegir i millorar els boscos de ribera i, molt especialment, les vernedes dels rius de Catalunya. Exposa de manera gràfica l’estat de regressió que pateixen els verns a les conques mediterrànies i, sobretot, explica les funcions ambientals d’aquests boscos, per exemple, en relació a la millora de la qualitat de l’aigua i la protecció que ofereixen envers l’erosió fluvial. El quadern té altres activitats més pràctiques, com la identificació de les espècies principals de la vegetació de ribera, mitjançant una clau dicotòmica, i activitats de redacció i reflexió. Tot plegat,  amb l’objectiu que aquells que el llegeixin puguin entendre la gran importància que tenen els boscos del riu i convidar els nois i noies a cuidar-los i protegir-los.

Us podeu descarregar al dossier “Descobreix els secrets dels boscos de riu!” aquí.

Com tenim els boscos de ribera a Catalunya? Recerca aplicada a la conservació de les vernedes

Com tenim els boscos de ribera a Catalunya? Recerca aplicada a la conservació de les vernedes

Xerrada online |

La xerrada anirà a càrrec de Jordi Camprodon i Subirachs, doctor en biologia, investigador del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), professor i investigador del grup de recerca Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia i Gestió Ambiental (BETA) de la UVic-UCC, que enfocarà la xerrada sobre l’estudi del decaïment del vern a la conca de l’Alt Ter en el marc del projecte Life Alnus.

27/11/2020 a les 18:30 h.

Oberta a tothom

read more

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

european commission
Aquest projecte rep fons dels programes de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc del projecte EuNightCat (954506)

This project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programs under the project EuNightCat (954506).