fbpx

Com tenim els boscos de ribera a Catalunya? Recerca aplicada a la conservació de les vernedes

Ciutat:
Xerrada online | La xerrada anirà a càrrec de Jordi Camprodon i Subirachs, doctor en biologia, investigador del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), professor i investigador del grup de recerca Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia i Gestió Ambiental (BETA) de la UVic-UCC, que enfocarà la xerrada sobre l’estudi del decaïment del vern a la conca de l’Alt Ter en el marc del projecte Life Alnus. 27/11/2020 a les 18:30 h. Oberta a tothom

La xerrada anirà a càrrec de Jordi Camprodon i Subirachs, doctor en biologia, investigador del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), professor i investigador del grup de recerca Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia i Gestió Ambiental (BETA) de la UVic-UCC, que enfocarà la xerrada sobre l’estudi del decaïment del vern a la conca de l’Alt Ter en el marc del projecte Life Alnus.

LIFE ALNUS desenvolupa de manera experimental a escala regional (Catalunya) una estratègia alternativa de conservació de les vernedes mediterrànies que permeti invertir la regressió i la degradació d’aquest hàbitat de ribera, i crear un model exportable a la resta de l’arc biogeogràfic mediterrani.

Aquests boscos aporten molts avantatges en quant a la regulació dels rius, mitigació de crescudes i dels seus efectes, qualitat de les aigües, i són l’hàbitat d’una gran biodiversitat amb un alt valor paisatgístic. No obstant, la seva situació en zones planes i accessibles ha fet que moltes vegades els diferents usos agrícoles, urbans o industrials, els hagin guanyat terreny, degradant-los i fent-los desaparèixer.

En els boscos existents es regulen els cursos fluvials amb un seguit de preses, rescloses, esculleres o motes, provocant que les petites crescudes estacionals del riu que inundaven temporalment aquests boscos pràcticament hagin desaparegut. Aquestes inundacions aporten nutrients i fan pujar el nivell freàtic, pel que si desapareixen, les condicions ecològiques necessàries per la seva bona salut són cada vegada més difícils de trobar.

 

Organitzen

Públic

Oberta a tothom.

Idioma

Català

Inscripció

Inscripció gratuïta a través del web de Museu del Ter.

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

european commission
Aquest projecte rep fons dels programes de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc del projecte EuNightCat (954506)

This project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programs under the project EuNightCat (954506).